Demokrati

Var tog den vägen?

Frihet och andra grundläggande rättigheter är mest fina ord på papper som rimmar illa med verkligheten.

Allt fler är tyngda av olika problem som gör att vi inte är fria; arbetslöshet, psykisk ohälsa, sjukdomar, skulder, m m. Världen bortom Sverige lider ännu mer av svält, krig och ödeläggelse som leder till död eller människor på flykt vilket vi får hantera och blir en ytterligare börda.

De som spelar med i rådande odemokratiska system och har framgång upplever större frihet, men det är en illusion av frihet. Flertalet som lever i ignorans ser inte muren varför de inte vet om att de är fångna. Många vill inte veta sanningen utan känner en trygghet i status quo trots umbäranden. Andra agerar för vad de tror är det goda men bevarar därmed en odemokratisk ordning.

Orsaken till våra problem och slavliknande förhållande (för att tala klarspråk) beror på att Sverige och länder i väst inte är fullvärdiga demokratier. Beslut tas långt över våra huvuden och lösningar på våra problem får sällan eller aldrig chansen att komma till tals i en av makten kontrollerad mainstream media.

Full demokrati innebär ett land under ledning av välinformerade medborgare. Så är det inte idag. Vi måste därför återta demokratin och yttrandefriheten till dess rätta ägare. Därav detta upprop.


Upprop Demokrati

Bevis
Dold regering
Varning för agendan
Dina mänskliga rättigheter