Grundläggande lagar

Dina mänskliga rättigheter finns beskrivet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och den svenska Grundlagen. De står över alla andra lagar.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Svenska Grundlagen Regeringsformen
Yttrandefrihetsgrundlag

Upprop Demokrati menar att detta i sin tur är underordnat den högsta lagen, skapelsens och naturens lag, vilket stipulerar en grundläggande rättsordning, med läran om ovillkorlig kärlek som drivande kraft, enligt följande: