Om uppropet

Detta opolitiska och fristående upprop är skapat och drivs av Pål Bergström som en del av Projekt Frihet.

Syftet är att inspirera till individuell medvetenhet och aktion för fred, frihet, hälsa och välmående för alla. Vägen dit går via full demokrati.

Problemet är att vi hindras av en odemokratisk ordning med 11 september som det yttersta beviset på detta faktum. Frågan är dock mer komplex än så.

Sanningen är relativ men vi kan inte fortsätta med våra dagliga liv utan att skapa klarhet kring vad som hände den dagen, vem som stod bakom och varför. Sedan får sanningen bli vad den visar.

Vi lever inte i en fullvärdig demokrati, styrs med all tydlighet av en dold regering med en sannolik bakomliggande agenda. Om det finns ett samband med 11 september kan bara en riktig utredning visa.

Bevis
Dold regering
Varning för agendan