Upprop

Detta är ett fristående och opolitiskt upprop för demokrati i Sverige med respekt för människors frihet och fulla värde.

För att uppnå full demokrati krävs:

  1. Respekt för Grundlagen: Regering och Riksdag måste bejaka FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt svenska Grundlagen 1 kap 1 § och 2 §.
  2. Medborgaravtal: Inför ett medborgaravtal med syfte att erhålla medborgares personliga medgivande för landets styre.
  3. Direktdemokrati: Med hjälp av modern teknik kan beslut tas av folket i alla frågor.
  4. Transparens: Vi måste ha total transparens mellan medborgare och landets styre i syfte att kunna garantera att grundläggande rättigheter efterlevs.
  5. Sanning i media: Mainstream media, Sveriges Television och Sveriges Radio i synnerhet, måste sluta med censur och informationsstyrning och agera som institutioner i demokratins tjänst.
  6. Sökande efter klarhet: Stat och myndigheter ska kontinuerligt, fritt och oberoende söka efter sanningen och klarlägganden så länge det existerar rimligt och ärligt tvivel bland folket i en sakfråga.
  7. Omstart: I syfte att göra upp med rådande olagliga och odemokratiska system måste vi börja om från början. Detta innebär bland annat omfattande skuldavskrivningar och ett nytt demokratiskt ekonomiskt system.


Dina mänskliga rättigheter